Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Európske jazykové portfólio

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Európske jazykové portfólio

Európske jazykové portfólio je dokument Rady Európy, ktorý je považovaný za osobný nástroj učiaceho sa. Dokument má slúžiť na rozvoj plurilingvizmu a interkultúrnych kompetencií učiaceho sa, ktorý môže do neho zaznamenávať podrobnosti o svojich komunikačných jazykových kompetenciách, interkultúrnych skúsenostiach, sledovať ich rozvoj, či už ich nadobudne v škole alebo mimo nej. Európske jazykové portfólio zároveň odráža ciele Rady Európy prehĺbiť vzájomné porozumenie, rozvíjať kultúrnu a jazykovú diverzitu, rozvíjať záujem o učenie sa jazykov a podporiť koherenciu a transparentnosť vo vyučovaní jazykov.

Európske jazykové portfólio sa skladá z troch častí:

  • Jazykový pas, ktorý poskytuje prehľad znalosti rôznych jazykov v daný čas;
  • Jazykový životopis, ktorý pomáha plánovať, sledovať a vyhodnocovať proces učenia sa a dosiahnutý pokrok;
  • Zbierka prác a dokladov, ktorá umožňuje vyberať si materiály na zdokumentovanie a ilustráciu úspechov či skúseností, ktoré sú zaznamenané v jazykovom životopise alebo jazykovom pase.

Európske jazykové portfólio má dve hlavné funkcie:

  1. pedagogická funkcia – proces učenia sa jazyka je pre učiaceho sa transparentný, rozvíja autonómiu učiaceho sa,
  2. informatívna funkcia – je to konkrétne evidencia komunikačných jazykových činností a stratégií učiaceho sa spolu s jeho interkultúrnymi kompetenciami.

Pre učiteľov sú k dispozícii príručky:

D. Little, R. Perclová: Európske jazykové portfólio, príručka pre učiteľov a školiteľov. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2002, s 75.

D. Little: Európske jazykové portfólio. Príručka na plánovanie, implementáciu a hodnotenie celoškolských projektov. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2014, s. 44.

V oblasti hodnotenia v prepojení na Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky a Európske jazykové portfólio je pre učiteľov k dispozícii materiál:

D. Little: Európske jazykové portfólio: tam, kde sa stretajú pedagogika a hodnotenie.
Podrobné informácie a podporné materiály k Európskemu jazykovému portfóliu sú dostupné na platforme Rady Európy: http://elp.ecml.at/ .

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.