Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

24.02.2015

KeyCoNet

Sieť politík zameraná na identifikáciu a analýzu vynárajúcich sa stratégií v oblasti implementácie kľúčových kompetencií do reformy vzdelávania a tvorby všeobecných odporúčaní.

Hlavná stránka projektu

Charakteristika projektu

Druh projektu /aktivity: 

Sieť politík zameraná na identifikáciu a analýzu vynárajúcich sa stratégií v oblasti implementácie kľúčových kompetencií do reformy vzdelávania a tvorby všeobecných odporúčaní. 
Celkovo sieť tvoria priamo riadené organizácie ministerstiev orientované na rozvoj kurikula, vzdelávanie učiteľov, hodnotenie študentov, pedagogický výskum atď. Spolu 18 partnerov z 10 krajín spája tých, ktorí sú schopní prijať systematické a strategické rozhodnutia, založené na poznatkoch (univerzitné pracoviská, katedry) v spolupráci s odborníkmi v oblasti vzdelávania a výchovy. Navyše budú do tohto partnerstva zapojení individuálni vedeckí experti.

Kompetencia opisuje komplexnú kombináciu vedomostí, zručností, znalostí, hodnôt, postojov a túžob, ktoré vedú k efektívnej ľudskej činnosti v jednotlivých oblastiach. 

Hoskins B., Deakin Crick R., (2010) Competences for learning to learn and active citizenship: different currencies or two sides of the same coin?, European Journal of education, Ročník 45, N°1, Časť II, s.121-138.

Názov programu a donora: 

Sieť je podporovaná v rámci Programu celoživotného vzdelávania, Generálnym riaditeľstvom pre vzdelanie a kultúru, Európskej komisie a spolufinancovaný z rozpočtu partnerov.

Výzva EAC/13/2011

Hlavný cieľ výzvy: 

  • vytvoriť sieť organizácií v rámci celej Európy v krajinách participujúcich na Programe celoživotného vzdelávania na zabezpečenie rozvoja politík  pre implementáciu 2006 Odporúčaní pre kľúčové kompetencie v rámci celoživotného vzdelávania na školách.

Hlavné časti výzvy: 

  • vytvoriť sieť pozostávajúcu z predstaviteľov rôznych organizácií z rôznych krajín zaoberajúcich sa otázkami kľúčových kompetencií,
  • zostaviť  súbor odporúčaní pre efektívnu podporu implementácie politík a praxe na všetkých úrovniach  - Európskej, národnej, regionálnej, lokálnej a inštitucionálnej, vo všetkých oblastiach – oblasť kurikula, vzdelávania učiteľov, vzdelávacích nástrojov, hodnotenia študentov atď.

Súbory

harmonogram.pdf