Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

07.02.2017

Russian Online

Projekt „Ruština Online“ má za cieľ poskytnúť zadarmo mnohojazyčnú a interaktívnu platformu určenú na učenie sa ruského jazyka online. Táto platforma bude obsahovať nielen kurz ruského jazyka na úrovn

Charakteristika projektu

 

Štátny pedagogický ústav sa spolupodieľa na riešení projektu s názvom „Russian Online“. Tento projekt je financovaný v rámci programu Erasmus+.

Projekt „Ruština Online“ má za cieľ poskytnúť zadarmo mnohojazyčnú a interaktívnu platformu určenú na učenie sa ruského jazyka online. Táto platforma bude obsahovať nielen kurz ruského jazyka na úrovni A1 a A2, ale taktiež rôzne praktické informácie zamerané na podnikanie v Rusku. Na zabezpečenie komplexnej skúsenosti pri učení sa poslúži aj základný interaktívny slovník s 10 000 slovami, ktorý bude obsahovať aj nahrávky s ich výslovnosťou a gramatická príručka.

Táto elektronická vzdelávacia platforma bude využívať inovatívne komunikačné technológie, aby vytvorila inovatívny, interaktívny, kreatívny a užívateľovi prístupný nástroj na učenie sa ruského jazyka. Po spustení bude vzdelávacia platforma dostupná minimálne v deviatich jazykoch: angličtina, bulharčina, čeština, nemčina, litovčina, poľština, slovenčina, slovinčina, španielčina.

Koordinátorom projektu je: Edukácia @ Internet (Slovensko)

Partnermi projektu sú:

  • Studio Gaus GmbH (Nemecko)
  • Katolícka univerzita v Ružomberku (Slovensko)
  • Ostravská univerzita v Ostravě (Česko)
  • Vilniaus Universitetas (Litva)
  • Fundacja Novinka (Poľsko)
  • Chamber of Commerce and Industry – Dobrich (Bulharsko)
  • Inter-kulturo, d.o.o. (Slovinsko)
  • Mediaost Events und Kommunikation GmbH (Nemecko)
  • Štátny pedagogický ústav (Slovensko)