Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Často kladené otázky

Stala sa nám zaujímavá situácia: žiaci s rôznymi dys- mali na maturite úľavy, ale autista nemal žiadne (bol výnimočne nadaný na IT). S ťažkosťami zmaturoval, ale v porovnaní s dys-žiakmi bolo absurdné, že mal z jazykov absolvovať štandardnú maturitu.

Citujem z Usmernenia k prihlasovaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením na maturitnú skúšku prostredníctvom formulára na prihlasovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením na maturitnú skúšku: „Pri zaraďovaní žiaka do skupiny a pri úpravách podmienok na vykonanie MS je rozhodujúce, ako sa so žiakom pracovalo v priebehu štúdia na strednej škole. Hlavným kritériom pre zaradenie do skupiny sú funkčné dôsledky, tzn. konkrétne následky postihnutia, ochorenia alebo iného znevýhodnenia na činnosť žiaka. Pri rovnakom postihnutí nemusia byť funkčné dôsledky zdravotného znevýhodnenia rovnaké.“ (zdroj: www.nucem.sk)

Situácia každého jedného žiaka sa posudzuje individuálne. Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky obsahuje v tomto prípade aj odborný posudok odborníka na pervazívne vývinové poruchy (vyhláška č. 318/2008 Z.z. v zmysle ďalších predpisov. § 14, ods.8, písmeno d)

Neviem, aké konkrétne a presné informácie o danom žiakovi má pisateľ otázky a aké sú konkrétne dôvody pre úpravy maturitnej skúšky. V každom prípade, ak daný žiak mal požiadavku na spomínanú úpravu, mala byť individuálne posudzovaná v príslušnom poradenskom zariadení a v prípade potreby uplatnená. Otázkou zostáva, či žiadal o úpravu a či je požiadavka opodstatnená.

Ďalšie otázky k vykonávaniu maturitnej skúšky odporúčam adresovať na NÚCEM.

Mám žiaka prvého ročníka (SŠ) dyslektika a dysgrafika, ktorý je evidovaný ako individuálne integrovaný, ale trvá na tom, že chce byť hodnotený ako všetci ostatní žiaci (chce písať rovnaké diktáty, nechce sa nijako odlišovať od ostatných žiakov, zvyšok triedy nevie, že je dys-). Keď sa sústredí, má lepší pravopis ako mnohí žiaci v triede, a aj veľmi dobre číta. Čo mám robiť?

Ak má daný žiak odporúčanie z poradenského zariadenia na integráciu, predpokladám, že je opodstatnené. Úspešnosť pri písaní diktátov a inýchúloh je možno práve výsledkom správnej a intenzívnej intervencie so špeciálnym pedagógom a zvýšeného úsilia samotného žiaka. Nakoľko sa jedná o individuálny problém, odporúčam konzultovať ho s poradenským zariadením, ktoré dalo žiakovi odporúčanie na integráciu.