Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Kontakty na zamestnancov

Priezvisko Meno druh e-mail poznámka
Višňovská, Mgr., PhD. Miroslava   miroslava.visnovska@statpedu.sk predprimárne vzdelávanie - materské školy
Kovaľová, Mgr., PhD. Jana PV jana.kovalova@statpedu.sk slovenský jazyk a literatúra
Somorová, PaedDr. Renáta NSV renata.somorova@statpedu.sk slovenský jazyk a literatúra
Píšová, PhDr., PhD. Janka VSV janka.pisova@statpedu.sk slovenský jazyk a literatúra
Csiba, Mgr., PhD. Karol   karol.csiba@statpedu.sk slovenský jazyk a literatúra
Halászová, PaedDr. Anita PV anita.halaszova@statpedu.sk slovenský jazyk a slovenská literatúra
Döményová, Mgr. Andrea NSV andrea.domenyova@statpedu.sk slovenský jazyk a slovenská literatúra
Ledneczká, PaedDr., PhD. Gyöngyi PV gyongyi.ledneczka@statpedu.sk maďarský jazyk a literatúra
Tímárová, Mgr. Lívia NSV livia.timarova@statpedu.sk maďarský jazyk a literatúra
Bolemant, Mgr., PhD. Liliana VSV liliana.bolemant@statpedu.sk maďarský jazyk a literatúra
Facuna, PhDr., PhD. Jozef   jozef.facuna@statpedu.sk rómsky jazyk a  literatúra
Mizerová, Mgr. Božena   bozena.mizerova@statpedu.sk ukrajinský jazyk a  literatúra
Mizerová, Mgr. Božena   bozena.mizerova@statpedu.sk rusínsky jazyk a  literatúra
Menzlová, Ing. Beata   beata.menzlova@statpedu.sk nemecký jazyk a  literatúra
Bockaničová, PaedDr., PhD. Katarína   katarina.bockanicova@statpedu.sk ruský jazyk a  literatúra
Bockaničová, PaedDr., PhD. Katarína PV, NSV katarina.bockanicova@statpedu.sk anglický jazyk
Krnáčová, Mgr. Anna VSV anna.krnacova@statpedu.sk anglický jazyk
Ďuranová, PhDr. Denisa   denisa.duranova@statpedu.sk anglický jazyk
Menzlová, Ing. Beata   beata.menzlova@statpedu.sk nemecký jazyk
Segretain, PaedDr. Arnaud   arnaud.segretain@statpedu.sk francúzsky jazyk
Bockaničová, PaedDr., PhD. Katarína   katarina.bockanicova@statpedu.sk ruský jazyk
Lichá, Mgr. Zuzana   zuzana.licha@statpedu.sk španielsky jazyk
Lichá, Mgr. Zuzana   zuzana.licha@statpedu.sk taliansky jazyk
Reiterová, PaedDr. Monika   monika.reiterova@statpedu.sk matematika
Reiterová, PaedDr. Monika   monika.reiterova@statpedu.sk informatika
Ledneczká, PaedDr., PhD. Gyöngyi   gyongyi.ledneczka@statpedu.sk prvouka
Kovaľová, Mgr., PhD. Jana PV jana.kovalova@statpedu.sk prírodoveda
Kelecsényi, Mgr., PhD. Peter   peter.kelecsenyi@statpedu.sk fyzika
Bronerská, Mgr., PhD. Jana   jana.bronerska@statpedu.sk chémia
Páleníková, PaedDr. Mariana   mariana.palenikova@statpedu.sk biológia
Nogová, RNDr., PhD. Mária   maria.nogova@statpedu.sk vlastiveda
Bubeník, Mgr. Marek   marek.bubenik@statpedu.sk dejepis
Nogová, RNDr., PhD. Mária   maria.nogova@statpedu.sk geografia
Bubeník, Mgr. Marek   marek.bubenik@statpedu.sk občianska náuka
Vargová, PhDr., CSc. Dáša   dasa.vargova@statpedu.sk etická výchova
Zemanová, Mgr. Katarína   katarina.zemanova@statpedu.sk náboženská výchova
Kovaľová, Mgr., PhD. Jana   jana.kovalova@statpedu.sk pracovné vyučovanie
Reiterová, PaedDr. Monika   monika.reiterova@statpedu.sk technika
Fridman, doc., PaedDr., PhD. Libor   libor.fridman@statpedu.sk hudobná výchova
Platznerová, Mgr., PhD. Katarína   marek.bubenik@statpedu.sk výtvarná výchova
Tkáčová Vanečková, PhDr. Dagmar   dagmar.vaneckova@statpedu.sk umenie a kultúra
Masaryková, Mgr., PhD. Dana   dana.masarykova@statpedu.sk telesná a športová výchova
Páleníková, PaedDr. Mariana   mariana.palenikova@statpedu.sk environmentálna výchova
Bizíková, PhDr. Ľubica   lubica.bizikova@statpedu.sk mediálna výchova
Reiterová, PaedDr. Monika   monika.reiterova@statpedu.sk finančné vzdelávanie
Vladová, PaedDr., PhD. Katarína   katarina.vladova@statpedu.sk špeciálna pedagogika
Čermáková, Mgr. Bibiana   bibiana.cermakova@statpedu.sk jazykové školy
Kaščáková, PaedDr. Lenka   lenka.kascakova@statpedu.sk základné umelecké školy
Benčová, PhDr. Lýdia   lydia.bencova@statpedu.sk učebnicová politika
  • PV – primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)
  • NSV – nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň ZŠ)
  • VSV – vyššie stredné vzdelávanie (gymnázium)